Genel Kültür


Nerelisin“diye sorduklarında Kars‘lıyım(bu arada doğunun en uygar kentidir inanmıyormusunuz buyrun ) oraya da Gürcistan  Tiflis’den gelmiş atalarımız, Terekeme’yiz diyince “Tenekeme,Teneke” ney diyorlar.Olay orada başlıyor  bir kelimelik sorudan wikipedia gibi açıklamaya başlıyorum neyse beni uğraştırmayın sorana linki veriyorum hadi bakalım biz kimiz 🙂

Borçalı ve Kazak boyundan gelen Kıpçak, Kuman, Bulgar ve Hazar Türklerinin Ön-Asya’daki koludur. Bu boya iki isim birden verilmiştir. Bu isimler; Karapapak ve Terekeme’dir.

06

 

Terekemelerin ilk göçü 1800 lü yıllara kadar gitmektedir. 1828 yılında
Türkmençay Antlaşması ile kuzey Azerbaycan’daki yurtları Borçalı ve Kazak
bölgelerinden ayrılarak Kars’a geldiler. Bir kısmı ise İran Azerbaycan’ına
(Güney Azerbaycan) göç ettiler. 1904 yılında 90-100 hanelik bir Terekeme öbeği
Anadolu’ya geldi. Bir kısmı yine Kars’a, bir kısmı Ağrı ve Adana’ya yerleştiler.
1914 tarihinde Sivas’ın Tutmaç, Büyükköy ve Kurdoğlu köylerine gelenler oldu.
1877 ‘de Sivas’ta en az bir Terekeme köyü bulunmaktaydı. Ancak günümüzde bölge
halkıyla kaynaşmış durumlardadır. 1921 yılında bir kısım Terekeme daha Tiflis,
Borça ve Kazak bölgelerinden Kars’a geldiler.

 

 

 

                      Bir Boya Verilen İki İsim: Terekeme ve Karapapak

Borçalı ve Kazak’tan gelen Terekemeler’in giydikleri siyah astragan kalpak sebebiyle gittikleri yerdeki komşuları Karapapak adını takmışlardır. Çoğu zaman Karapapak ve Karakalpak Türkleri karıştırılmıştır. Bu iki boy arasında kesin bir şekilde hiçbir rabıta yoktur. İkinci isim olan Karapapak buradan çıkmıştır.Karapapak ismini Terekemelerin kendileri değil komşuları koymuşlardır.
Azeri Türkleri de denmektedir. Ancak Azeri Türkleri ile en büyük farklılık mezheb noktasındadır. En önemli ortaklığımız ise dil noktasındadır.

Ziya Gökalp “Türkçülüğün Esasları”,, Sayfa: 20-24 de

Terekeme veya diğer bir değişle Karapapaklar Oğuz Türklerinden olup ülkemizde birçok şehre yerleşmiş bulunmaktadırlar. Ayrıca Azerbaycan , İran da yoğun olmak üzere , Ermenistan ile Özbekistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile Avrupa’nın çeşitli kentlerinde yaşamaktadırlar.
Türkçülük ile Turancılığın ayırımlarını anlamak için Türk ve Turan topluluklarının sınırlarını belirlemek gerekir. Türk, bir milletin adıdır. Millet kendine özgü bir kültürü olan bir topluluk demektir. Öyleyse Türk’ün yalnız bir dili, bir kültürü olabilir.
Oysa Türk’ün kimi kolları, Anadolu Türklerinden ayrı bir dil, ayrı bir kültür yaratmaya çalışıyorlar. Diğer Türk illeri birer ayrı dil, ayrı edebiyat ve ayrı kültür oluşturmaya çalışırlarsa, Türk Milleti’nin sınırları daha daralmış olur.
Bugün kültürce birleşmesi kolay olan Türkler, özellikle Oğuz Türkleri, yani Türkmenlerdir. Türkiye Türkleri gibi Azerbaycan, İran ve Harizm ülkelerinin Türkmenleri de Oğuz uruğundandır. Bunun için Türkçülükteki yakın ülkümüz Oğuz birliği, yani Türkmen birliği olmalıdır. Bu birlikten amacımız nedir? Siyasal bir birlik mi? Şimdilik hayır! Gelecekle ilgili bugünden bir yargıya varamayız. Fakat bugünkü ülkümüz, Oğuzlar’ın yalnız kültürce birleşmesidir.

Beni tatmin etti bu araştırma sizi etmediyse buyrun kaynak olarak kullandığım siteyi inceleyebilirsiniz

 

Ne demiş bir terekeme atasözü “Herkes kendi evinin kıblesini bilir” hoşuma gitti paylaşayım bari.